Dokumentacja cen transferowych / Analiza danych porównawczych

Skocz do:

Dokumentacja cen transferowych / Analiza danych porównawczych

Opracowujemy dokumentację cen transferowych dla celów podatkowych wraz z analizą danych porównawczych.

Dokumentacja cen transferowych obejmuje:
a) opis transakcji lub innych zdarzeń:
– rodzaj i przedmiot
– dane finansowe
– dane identyfikujące podmioty powiązane
– opis przebiegu transakcji/innych zdarzeń
– wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru
b) opis danych finansowych firmy (podatnika)
c) informacje o podatniku:
– opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej
– opis przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności
– opis realizowanej strategii gospodarczej
– opis otoczenia konkurencyjnego
d) dokumenty (umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń itp.)

Ponadto w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody bądź koszty w wysokości co najmniej 10 mln EUR dokumentacja cen transferowych zawiera również analizę danych porównawczych.
Więcej informacji na stronie: http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/dokumentacja-cen-transferowych/

Szczegóły:

  • Cena: 1
  • Typ oferty: Szukam zleceń
Kontakt
Firma: Piotr
cała Polska
Bielawa,
woj. dolnośląskie
Telefon: 691904119
Nr ogłoszenia: 3108
Dodano: 27.11.2018r
Ilość wyświetleń:

Wyślij szybki e-mail do ogłoszeniodawcy